Улаанбаатар хотын хөгжилд тулгамдаж буй асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр шийдвэрлэхэд эрдэмтэн судлаачдын оролцоог хангах хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой |Даам.мн

01/07/2022 56

Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдолтой тэмцэх газрын дарга Ц.Ганболд, Шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Б.Авид нар Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Ингэснээр нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх ус, хөрс, агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд шинжлэх ухааны болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын бүтээлч хамтын ажиллагаа өргөжих юм. Түүнчлэн Улаанбаатар хотын хөгжилд тулгамдаж буй асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр шийдвэрлэхэд эрдэмтэн судлаачдын оролцоог хангах, хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтой болж байна.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд

  • Улаанбаатар хотын агаар дахь микро элементийн судалгаа хийх
  • Хөрсний бохирдлыг бууруулах судалгаа хийх
  • Автомашинаас ялгарах агаарын бохирдлыг органик шингээгч ашиглан тодорхойлох
  • Суурьшлын бүсэд үүсдэг халиануудын үүсэл, тархалт, сөрөг нөлөөг тодорхойлох
  • Халиаг ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд ашиглах үндэслэл боловсруулах
  • Хамтын ажиллагаагаар бий болсон үр дүнг хэлэлцэх хурал зохион байгуулах зэрэг ажлууд багтсан байна.

НИЙСЛЭЛИЙН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДОЛТОЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАР

Холбоотой мэдээ

How Does Essay Helper Websites Help You?

Essay helper websites provide assistance with writing an essay, especially with regard to punctuatio

13/08/2022

Cheap Essay Writing Service

The world wide web has made it easier than ever before for the person who would like to pursue a pro

12/08/2022

Custom Paper Cuts For Your Website

Custom made paper clipping is a really good method to express your self and give your site https://w

30/07/2022